Kontakt

Zapraszam Cię do kontaktu ze mną:

Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

tel. 781 781 229

kontakt@wszczecieegzekucji.pl

krzysztof.kozlowski.oirpwarszawa.pl


Znajdziesz mnie też na:

Facebook

Twitter @kozlowskiradca

LinkedIn

Instagram


Możesz też skorzystać z poniższego formularza.

Korzystając z możliwości wysyłania wiadomości przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: „Kancelaria”) swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.