Komornik zajmie rachunek bankowy przez internet

Jeżeli prowadziłeś już egzekucję z rachunków bankowych dłużnika, to być może wiesz, jak przebiega procedura dokonania tego rodzaju zajęcia. Komornik na podstawie wniosku egzekucyjnego wierzyciela lub w drodze poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem kieruje do określonych banków zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika z tytułu posiadania przez niego rachunku bankowego. Innymi słowy, komornik informuje bank, w którym dłużnik prowadzi rachunek bankowy, że toczy się postępowanie egzekucyjne i dokonuje na tym rachunku zajęcia, zakazując bankowi wypłacania dłużnikowi pieniędzy z rachunku i nakazując, aby bank przelał te pieniądze na rachunek komornika. Następnie komornik przekazuje wyegzekwowane pieniądze wierzycielowi.

Inną kwestią jest, czy dłużnik posiada środki na koncie w banku. Z mojego doświadczenia Zawodowi Dłużnicy na ogół nie mają pieniędzy na swoich rachunkach, bo mając wiele długów spodziewają się zajęć komorniczych i po prostu na co dzień żyją z handlu wymiennego i obrotu gotówkowego 😉 W przypadku jednak dłużników sporadycznych, a zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, egzekucja z rachunku bankowego często przynosi spodziewane efekty.

Powyżej przedstawiłem Ci, na czym polega egzekucja z rachunku bankowego. Pora odpowiedzieć na pytanie: co w tym zakresie się zmieni i kiedy?

Aktualnie komornik zawiadamiając bank o zajęciu rachunku bankowego dłużnika przesyła do konkretnego banku zawiadomienie w formie tradycyjnej, to znaczy pisemnego dokumentu. Dlatego też, nim faktycznie dojdzie do zajęcia pieniędzy dłużnika, komornik musi sporządzić pismo, nadać je na poczcie, poczta musi dostarczyć je do banku, a odpowiedni dział w banku musi wprowadzić zajęcie do systemu. Dopiero z tą chwilą zajęcie jest dokonane. Podczas gdy w egzekucji bardzo istotny jest czas, zwłaszcza gdy prowadzisz postępowanie przeciwko dłużnikowi, który posiada majątek i nie jest przyzwyczajony do jego ukrywania. Od chwili wydania nakazu zapłaty lub wyroku do czasu, gdy uzyskasz klauzulę wykonalności i wniesiesz wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, upływa wiele tygodni. To samo w sobie potrafi skutecznie utrudnić odzyskanie Twoich pieniędzy. A później trzeba jeszcze czekać na doręczenie korespondencji do banku etc.

Problem z zajęciami rachunków bankowych został dostrzeżony, co doprowadziło do znowelizowania prawa ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. Na jej mocy zmieniono sposób dokonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, zastępując doręczenia tradycyjne komunikacją elektroniczną, przy użyciu systemu informatycznego OGNIVO. System ten istnieje od jakiegoś już czasu, pozwalając komornikom na uzyskiwanie informacji z banków i urzędów za pośrednictwem aplikacji komputerowej. To przy jego pomocy komornicy ustalają, czy dłużnik posiada rachunki bankowe i w jakich bankach. Zmiana prawa dokonana wspomnianą nowelizacją pozwoli pójść krok dalej i nie tylko zasięgać informacji online, lecz również dokonać tą drogą zajęcia rachunku bankowego. Skróceniu ulegnie więc droga od komornika do banku, a tym samym – zajęcia będą dokonywane dużo szybciej, a przez to będą skuteczniejsze.

I choć ustawa jest z lipca zeszłego roku, to powyższe zmiany musiały poczekać na dostosowanie systemu OGNIVO, zmianę rozporządzeń i ogólne przygotowanie się komorników i banków do nowej formy dokonywanych czynności. W efekcie, zajęcia elektroniczne zaczną funkcjonować od 8 września 2016 r. Mam nadzieję, że zmiana ta pomoże wielu wierzycielom, również i Tobie 🙂

PS W tym miejscu pisałem o kwocie wolnej od zajęcia na rachunku bankowym, może Cię to zainteresuje.

Be First to Comment

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.