Wszczęcie egzekucji – zmiany od 8 września 2016 r.

W jednym z pierwszych wpisów na blogu omawiałem wniosek o wszczęcie egzekucji, a więc pismo wszczynające postępowanie sądowe i rozpoczynające budzącą nieraz wielkie emocje „wspólną przygodę” wierzyciela i dłużnika. Temat niezwykle istotny, w dodatku tytułowy dla całego bloga. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ostatnia duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (zobacz m.in. tutaj) wprowadziła pewne zmiany również w zakresie treści i sposobu wnoszenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Zmiany te już obowiązują, dokładnie od 8 września 2016 r., więc każdy wierzyciel powinien być ich świadomy. A skoro tak, to zapraszam Cię serdecznie do dalszej lektury, w której skupię się na nowelizacji przepisów, bez powtarzania tego, o czym już pisałem.

Główna zmiana dotyczy treści wniosku o wszczęcie egzekucji i polega na uchyleniu obowiązku wskazywania przez wierzyciela wybranego sposobu lub sposobów egzekucji. Jakie to ma znaczenie w praktyce? Poza ułatwieniem sporządzenia prawidłowego wniosku zmianie uległ sposób prowadzenia egzekucji przez komornika. Przed nowelizacją komornik był związany wskazanymi przez wierzyciela sposobami egzekucji i nie mógł samodzielnie wyjść poza nie, by na przykład zająć jakiś sobie znany majątek dłużnika, nieobjęty wnioskiem. Zdarza się bowiem, że komornik posiada informacje o majątku dłużnika, uzyskane w toku wcześniejszych egzekucji prowadzonych przeciwko tej samej osobie. Dawniej, w takich sytuacjach komornik sprawdzał, czy wierzyciel wnioskował o dany sposób egzekucji, a jeżeli nie – to kierował do wierzyciela zawiadomienie o istnieniu majątku dłużnika i konieczności złożenia uzupełniającego wniosku. A to, oczywiście, zajmowało dodatkowy czas. Sporządzenie jednego pisma, sporządzenie odpowiedzi, czas na wymianę korespondencji… Dużo straconego czasu.

Po nowelizacji komornik samodzielnie może prowadzić egzekucję według wszelkich dostępnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości i tych sposobów egzekucji, dla których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Jeżeli więc wierzyciel nie wskaże we wniosku żadnego sposobu egzekucji, to organ egzekucyjny jakim jest komornik, będzie uprawniony do prowadzenia jej w dowolny, choć najmniej uciążliwy dla dłużnika, dostępny sposób. Co jeżeli jednak wierzyciel wskaże we wniosku jakiś sposób lub sposoby egzekucji, zgodnie z dawniej obowiązującymi przepisami? W tej sytuacji komornik będzie związany wnioskami wierzyciela, a więc nie będzie mógł prowadzić egzekucji w inny sposób, niż ten wskazany. Wierzyciel jako gospodarz i inicjator postępowania egzekucyjnego zwiąże komornikowi ręce i nie pozwoli na jego własną inicjatywę. Komornik będzie wówczas zmuszony działać jak dawniej, czyli zawiadomić wierzyciela o majątku dłużnika i poczekać na jego ewentualną odpowiedź.

Być może słyszałeś już o tzw. dalszej informatyzacji sądów? W uproszczeniu chodzi o zwiększenie udziału komunikacji elektronicznej pomiędzy sądem a stronami postępowania w bieżącej praktyce wymiaru sprawiedliwości. Sądy mają 3 lata na dostosowanie się do zmiany przepisów i zapewnienie możliwości technicznych ich stosowania. Dla nas istotne jest dziś, że informatyzacja ma objąć również postępowanie egzekucyjne. W rezultacie, wniosek o wszczęcie egzekucji będzie mógł być wnoszony nie tylko w formie pisemnego wniosku lub ustnego oświadczenia złożonego przed komornikiem do protokołu, lecz również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – przy użyciu komputera i komunikacji elektronicznej. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wybierając taki sposób komunikacji z komornikiem będziesz zobowiązany stosować go aż do samego końca postępowania. Twoje pisma w tradycyjnej, pisemnej formie, nie będą brane pod uwagę. Trzeba więc rozważnie decydować o wyborze formy elektronicznej.

Jak długo przyjdzie nam w praktyce czekać na pierwsze elektroniczne wnioski o wszczęcie egzekucji? Czas pokaże. Z pewnością będę się temu przyglądał i chętnie podzielę się z Tobą wszystkimi spostrzeżeniami.

A już dziś życzę Ci wspaniałego tygodnia! 🙂

2 komentarze

 1. Katarzyna said:

  Witam, po zmianie został uchylony art 797 ze zn. 1 kpc. Co w przypadku, jeśli w sprawie wszczętej przed 8 września wierzyciel zleci Komornikowi poszukiwanie majątku? Zgodnie z nowelizacją Wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dopiero w przypadku gdy wezwanie dłużnika do wskazania wykazu majątku będzie bezskuteczne tj, jeśli dłużnik go nie złoży. A co ze sprawą wszczeta w 2011r., gdzie ustalonym majątkiem jest emerytura dłużnika? Ale ze względu na dużą zaległość wierzyciel chce zlecić poszukiwanie innego majatku dłużnika. Najpierw Komornik musi wezwac dłuznika, a następnie Komornik może wezwac o opłatę na poszukiwanie majątku? Z góry dziękuję za odpowiedź

  21 września 2016
  Reply
 2. Dzień dobry Pani Katarzyno, witam serdecznie na blogu.

  Nowelizacja uchyliła wskazany przez Panią przepis art. 797(1) KPC, jednocześnie wprowadzając nowy mechanizm zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem. W ustawie zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego ustawodawca przesądził, że nowe przepisy – w interesującym Panią zakresie – będą obowiązywać dopiero dla postępowań wszczętych po dniu wejścia ustawy w życie, a więc po 8 września 2016 r.

  Przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy rozumieć moment skierowania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Dlatego też istotna jest data złożenia komornikowi tego wniosku. Przepisy w nowym brzmieniu znajdą zastosowanie do instytucji zlecenia poszukiwania majątku dopiero w tych postępowaniach, w których wnioski o wszczęcie egzekucji zostały złożone po 8 września 2016 r.

  Dlatego też w sprawie, w której egzekucja jest w toku od 2011 r., nowe przepisy nie znajdą zastosowania. Wierzyciel może więc w dowolnej chwili złożyć komornikowi stosowny wniosek o poszukiwanie majątku. Komornik nie będzie w tym celu wzywał dłużnika do złożenia wykazu majątku. Proszę jednak przemyśleć, czy na pewno warto zlecać to komornikowi – o alternatywie pisałem tutaj: http://wp.me/p7LHXq-1G

  Gdyby potrzebowała Pani pomocy w skutecznym prowadzeniu egzekucji, lub też w złożeniu odpowiednich wniosków egzekucyjnych zamiast zlecenia komornikowi poszukiwania majątku – zapraszam do kontaktu ze mną (zakładka „Kontakt” na blogu).

  21 września 2016
  Reply

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.