Wpis bez togi #1 – kim jest radca prawny?

Witaj na blogu, miło Cię widzieć! Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować cykl luźniejszych treści, nie dotyczących bezpośrednio tematyki bloga, lecz poruszających zagadnienia szeroko pojętego wykonywania zawodu radcy prawnego, widzianego niejako od kuchni, a więc – „bez togi”. Tak się bowiem składa, że radca prawny, podobnie jak adwokaci, sędziowie czy prokuratorzy, zobowiązany jest do „przywdziewania” w czasie rozpraw sądowych stosownej togi, z właściwym tylko dla radców niebieskim żabotem. Dlatego też wymyślając nazwę dla cyklu artykułów pomyślałem o wpisach „bez togi”, a więc bez formalizmów i przepisów, a swobodniej, tak „po prostu”. Żebyś mógł lepiej poznać mnie i moją pracę, taką na co dzień i od święta, czy może lepiej: w kancelarii i na rozprawie, często w drugim końcu kraju.

Na dobry początek chciałem Ci wyjaśnić, kim tak w ogóle jest radca prawny. Być może nie miałeś dotąd okazji korzystać z pomocy radcy prawnego lub też zastanawiasz się, czy nie lepiej udać się do adwokata, bo to przecież „postać znana”, a radca? Któż to taki? No właśnie, przekonaj się sam 🙂

Swego czasu babcia zapytała mnie, kim będę jak już skończę „tę moją aplikację”. Jeżeli zdam egzamin zawodowy zostanę radcą prawnym, babciu – odpowiedziałem. „Ale to znaczy kim? Adwokatem? Prokuratorem? Sędzią?” – dopytywała babcia. „Nie babciu, radcą prawnym. Po prostu”.

Kim więc jest ten zgoła mityczny radca prawny? Jak możesz wywnioskować z powyższego nie jest on ani adwokatem, ani prokuratorem, ani sędzią. Nie jest też komornikiem. Radca prawny jest całkowicie samodzielnym i odrębnym od powyższych zawodem prawniczym. Obok adwokata, i na równi z nim, radca prawny wykonuje swój zawód polegający na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób indywidualnych, przedsiębiorców, spółek, czy urzędów. Na równi z adwokatem radcy prawnemu przysługuje tradycyjny tytuł „mecenasa”. Porównując zawód radcy prawnego do innych, lepiej znanych zawodów prawniczych, najbliżej mu właśnie do adwokata. Radca prawny dysponuje bowiem dokładnie tymi samymi uprawnieniami, co adwokat. Co więcej, w odróżnieniu od adwokata może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Często jest to wykorzystywane w urzędach czy w firmach, które zatrudniają radców prawnych jako wewnętrznych profesjonalnych prawników, tzw. „in house’ów”.

Tak więc radca prawny nie tylko udziela porad prawnych, sporządza umowy i opinie prawne dla Klientów, lecz również reprezentuje ich w postępowaniach sądowych (zarówno w sprawach karnych, cywilnych, jak i administracyjnych) i w postępowaniach przed wszelkimi urzędami. Dlatego z każdym problemem prawnym można przyjść do radcy prawnego po pomoc.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego podlega dodatkowo odpowiedzialności dyscyplinarnej za zachowania niezgodne z zasadami etyki zawodowej. Jest on bowiem zawodem zaufania publicznego. Podstawową zasadą wykonywania zawodu jest świadczenie pomocy prawnej rzetelnie, uczciwie, z należytą starannością, bezwzględnie dochowując tajemnicy zawodowej, i z zachowaniem ostrożności, by nie działać w konflikcie interesów, a więc na przykład dla różnych Klientów, których interesy są ze sobą sprzeczne. Radca prawny musi ponadto dbać o godność wykonywanego zawodu zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Radcy prawni prowadzą również sprawy z urzędu i działają często pro bono, między innymi w ramach corocznej akcji „Niebieski Parasol”, czy też przy centrach prawnych pro bono lokalizowanych przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych (między innymi przy OIRP w Warszawie).

Jeżeli więc nie słyszałeś do tej pory o radcach prawnych, to mam nadzieję, że nieco przybliżyłem Ci ich pracę. W każdym sądzie można spotkać postaci w togach z niebieskim kolorem pod szyją. Wystarczy się rozejrzeć. A jak masz problem prawny – śmiało idź do radcy 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie.

Be First to Comment

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.