Upadłość konsumencka – pojęcie niewypłacalności

Witaj na blogu! Podstawowe, wprowadzające informacje o upadłości konsumenckiej znajdziesz w tym artykule. Natomiast dziś – zgodnie z zapowiedzią – chciałem wyjaśnić ci pojęcie niewypłacalności, które ma podstawowe znaczenie w temacie wszelkiego rodzaju upadłości, nie tylko konsumenckiej.

Prawo upadłościowe, mówiąc o niewypłacalności, rozumie przez to utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych dłużnika. Utrata takiej zdolności (zwanej zdolnością płatniczą) następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie płacić swoich wymagalnych długów. Przy czym brak możliwości wywiązywania się z zobowiązań musi mieć charakter obiektywny, a nie subiektywny. Jeżeli dłużnik posiada pieniądze na zapłatę swoich długów, ale ich nie płaci, wówczas utrata zdolności płatniczej ma najwyżej charakter subiektywny. Dłużnik po prostu nie chce spłacać swoich długów i tego nie robi. A to nie pozwala na uzyskanie upadłości konsumenckiej. Niewypłacalność musi też mieć charakter trwały, co oznacza, że trzeba wykazać, że niewypłacalność nie jest chwilowym problemem. Jeżeli nie korzystasz z domniemania (o którym piszę dalej), to dobrze jest przedstawić spis dochodów i wydatków, z którego będzie wynikało, że również w dłuższej perspektywie czasu będziesz niewypłacalny.

Ważne jest też, że niewypłacalność dotyczy jedynie wymagalnych długów. Jeżeli więc zaciągnąłeś jakieś zobowiązania finansowe, ale nie upłynęły jeszcze terminy ich zapłaty, to takie zobowiązania nie mają większego znaczenia dla postępowania w sprawie ogłoszenia twojej upadłości. Sąd koncentruje się tylko na długach już wymagalnych, i bada, czy jesteś w stanie (obiektywnie) je spłacać, czy nie.

Na marginesie warto wspomnieć, że prawo upadłościowe posługuje się inną definicją niewypłacalności niż prawo cywilne przy skardze pauliańskiej i nie należy tych definicji mylić. Jeżeli interesuje cię skarga pauliańska, to zapraszam do lektury tego artykułu.

Czasami Klienci pytają, czy posiadanie przez nich wartościowego majątku automatycznie powoduje, że nie mogą liczyć na ogłoszenie upadłości. Takie rozumowanie wydaje się prawidłowe, bo skoro masz majątek, to masz zdolność spłacania długów. Na szczęście jednak, w praktyce sądy mimo to często ogłaszają upadłość dłużnika – pod warunkiem, że posiadany przez niego majątek jest trudno zbywalny. A więc że trudno daną wartościową rzecz szybko sprzedać i uzyskać za nią pieniądze pozwalające na spłacanie bieżących zobowiązań dłużnika.

Na koniec warto zwrócić uwagę na tzw. domniemanie niewypłacalności. Otóż, jeżeli opóźnienie w spłacaniu wymagalnych długów przekracza trzy miesiące, wówczas domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność płatniczą, a więc, że stał się niewypłacalny. Takie domniemanie może zostać obalone w czasie postępowania, ale co do zasady zwalnia dłużnika z ciężaru wykazywania, że stał się niewypłacalny. Musi jedynie udokumentować, że nie płaci swoich wymagalnych długów od ponad 3 miesięcy.

Uff, tyle na dziś 🙂 Jeżeli masz jeszcze siłę to przeczytaj o drugiej ważnej sprawie przy upadłości konsumenckiej – o umyślnym spowodowaniu swojej niewypłacalności.

Wszystkiego dobrego na nowy tydzień ci życzę!

Be First to Comment

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.