Nota prawna

Zastrzeżenia prawne (ograniczenie odpowiedzialności)

Artykuły umieszczone na tym blogu mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny, nie opisują kompleksowo zagadnień, które poruszają, lecz mają charakter ogólny. Żaden z artykułów ani innych treści umieszczonych na blogu nie ma charakteru porady prawnej, opinii prawnej ani wykładni prawa, i nie biorę odpowiedzialności za zastosowanie prezentowanych na blogu treści do konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej Czytelnika. Blog nie buduje stosunku klient – prawnik, ma charakter wyłącznie edukacyjny. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do zmiany treści artykułów na blogu, w szczególności w razie zmiany stanu prawnego.

Jeżeli chcesz uzyskać wiążącą poradę lub opinię prawną, skontaktuj się ze mną i powierz mi swoją sprawę.

Nie ponoszę odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych na blogu przez osoby trzecie. Zastrzegam sobie prawo moderowania komentarzy, w tym ich usuwania.

Zawartość bloga, w tym artykuły i treści na nim zamieszczane, są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Są również aktualne na dzień ich publikacji i nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne zmiany prawa, jakie zaszły w późniejszym czasie. Czytelnik czytając archiwalne treści powinien samodzielnie zweryfikować ich aktualność.

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy użytkowników bloga oraz określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka prywatności została dostosowana do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO„).

Dane osobowe

Dane osobowe podane przez użytkownika bloga przetwarzane są przez Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa (dalej: „Kancelaria„) w celu publikacji komentarzy użytkownika na blogu, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na komentarze użytkownika i wysłane przez niego za pośrednictwem bloga wiadomości. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe użytkowników tego bloga nie są udostępniane osobom trzecim, ani nie są nikomu sprzedawane. Kancelaria podejmuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników bloga.

Użytkownikowi bloga przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak wskazania danych uniemożliwi publikację komentarza oraz udzielenie odpowiedzi na komentarz lub wiadomość użytkownika. Dane są przechowywane przez czas pozostawania komentarza na blogu, a dane związane z wysyłaniem wiadomości przez okres 1 miesiąca. Użytkownik bloga może w każdej chwili zwrócić się do Kancelarii o usunięcie jego komentarza i danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło z naruszeniem prawa możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w m.in. w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

2. W ramach tego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i będzie możliwy dostęp do tych informacji.

Zastrzegam możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twoich danych osobowych lub powyższej polityki prywatności – zachęcam do kontaktu z Kancelarią.